ประกัน รถ ย น ตื

หากต้องการแจ้งอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์รับแจ้งของบริษัทฯ (AXA Hotline) ได้ที่หมายเลข Tel. 0-2118-8111 ได้ตลอด 24 ชม. โดยเน้นข้อมุลสำคัญดังนี้

  1. ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุและผู้แจ้งเหตุ
  2. หมายเลขกรมธรรม์ หรือรายละเอียดของรถประกัน (ทะเบียน รุ่น ยี่ห้อ)
  3. รายละเอียดการเกิดเหตุ และสถานที่เกิดเหตุ

"แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส" เป็นบริการช่วยเหลือทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.axa.co.th/axa-roadside-service 

ท่านสามารถค้นหาอู่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็น อู่ห้าง อู่ประกัน ร้านกระจกรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในเครือข่ายของแอกซ่าได้ที่ https://www.axa.co.th/garage-locator โดยเลือกจากจังหวัด หรือเขต/อำเภอที่อยู่ในบริเวณ หรือใกล้เคียงพื้นที่ของท่านได้

ข้อมูลเคลมประกันรถยนต์ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆ ท่านสามารถศึกษาจากคู่มือบนหน้าเว็บไซด์ของเราได้ที่ https://www.axa.co.th/th/private-car-insurance-claim หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 0-2118-8111 หรืออีเมล axathai@axa.co.th

ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์: 09.00 - 18.00 น.
(เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีการแก้ไข ตกแต่ง ดัดแปลงรถที่เอาประกันภัย ต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่

ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภับมีการแก้ไข ตกแต่ง ดัดแปลงตัวรถนั้น ขอแนะนำว่าต้องแจ้งกลับมาที่บริษัท เพราะเนื่องจากตัวรถหรืออุปกรณ์ตกแต่งได้ต่างไปจากเดิม ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงค่าสินไหมทดแทน

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter